Asbesto šalinimo programa 2021

Šių metų gegužės 3 - gegužės 31 dienomis vyksta paraiškų asbestinių stogų dangų keitimui priėmimas.

 

Prioritetai – skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.

Tikslinė sritis – vietos plėtros kaimo vietovėse skatinimas.

Pagal veiklos sritį remiama veikla: kaimo vietovėje esančio gyvenamojo namo, priklausančio fiziniam asmeniui, visos asbestinės stogo dangos pakeitimas.

 

 

Paramos gali kreiptis kaimo gyventojai, kurie yra ne jaunesni kaip 18 metų. Paramos paraišką gali teikti ir tie pareiškėjai, kurie yra nebaigę įgyvendinti projekto pagal kitas KPP priemones, jeigu teisės aktuose nenumatyta kitaip. Paramos prašantis fizinis asmuo savo gyvenamąją vietą turi būti deklaravęs kaimo vietovėje tame name, kurio stogo dangos keitimui prašo paramos. Parama skiriama, jei visas namo stogas dengtas asbestine danga.

Namo, priklausančio sodo bendrijai arba esančio kurortinėje vietovėje, stogo dangos keitimui parama neskiriama.

Vienam paramos gavėjui gali būti skirta iki 2 000 Eur su PVM paramos, finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Namo savininkas privalo projektą įgyvendinti per 12 mėnesių nuo NMA sprendimo skirti paramą dienos. Teikdami paraišką pareiškėjai turi įsipareigoti, jog iki projekto kontrolės pabaigos, t. y. 5 metus nuo paskutinio paramos išmokėjimo dienos, liks namo, kurio stogas keičiamas, savininkais.

Svarbu atkreipti dėmesį, jog kovo 30 d. pakeitus priemonės įgyvendinimo taisykles nebeliko reikalavimo vadovautis NMA nustatytais 1 m2 stogo dangos įkainiais, reikia vadovautis tik įgyvendinimo taisyklėse nustatytais fiksuotais įkainiais.

Įgyvendinimo taisyklėse trims stogo dangų rūšims nustatyti 6 fiksuotieji stogų dangos ir (ar) stogų dangos ir statybinių medžiagų įkainiai, taip pat nustatytas transportavimo paslaugos (kuro sąnaudų) iki šalinimo vietos įkainis, kuris šiemet buvo  pakeistas – 1 km fiksuotasis įkainis yra 0,05 Eur be PVM (anksčiau buvo 0,06 Eur be PVM).

Asbestinių atliekų šalinimo paslaugos finansuojamos, jei nuo 1 m2 stogo ploto bus pašalinta 11 kg asbestinio šiferio ir 1,04 kg kitų asbesto elementų (jei jų yra), o NMA bus pateikta asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaita arba kitas savivaldybės administracijos išduotas ir patvirtintas dokumentas, kuriame pagrindžiamas stogo su asbestine danga plotas.


Atrankos kriterijai

Pareiškėjų projektai pagal KPP veiklos sritį „Parama asbestinių stogų dangos keitimui“ bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai, ir sudaroma paraiškų pirmumo eilė.

Žemiau pateikiami atrankos kriterijai, kuriais vadovaujantis bus vertinamos paraiškos:
 
1. Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo kaimo vietovėje nepertraukiamai vykdo profesinę ir (ar) ekonominę veiklą:

nuo 0,5 iki 1 metų – suteikiama 10 balų;

nuo 1 iki 2 metų – suteikiama 20 balų;

ilgiau kaip 2 metus – suteikiama 30 balų.

2. Investuojama į gyvenamąjį namą, kuriame gyvenamąją vietą paraiškos pateikimo dieną deklaruoja bent vienas asmuo, kuris:

turi negalią (pripažintas vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis);

yra nedarbingas (pripažintas 0–55 proc. darbingumas);

yra sulaukęs pensinio amžiaus ir (arba) gauna senatvės pensiją;

suteikiama 10 balų.


3. Pareiškėjas turi daugiavaikę šeimą (vaikai gyvena su pareiškėju) – suteikiama 20 balų.
 
4. Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo dienos nepertraukiamai deklaravo gyvenamąją vietą kaimo vietovėje:

nuo 1 iki 2 metų – suteikiama 10 balų;

nuo 2 iki 3 metų – suteikiama 20 balų;

ilgiau kaip 3 metus – suteikiama 30 balų.

5. Pareiškėjas turi mažametį vaiką (-ų) iki 12 metų (gyvenantį (-čių) kartu su pareiškėju) – suteikiama 10 balų.
 
Didžiausias galimas balų skaičius – 100 balų. Mažiausiai privaloma surinkti 30 atrankos balų. Šio balų skaičiaus nesurinkusios paraiškos bus atmestos.

 

Paraiškų teikimo tvarka

Paraiškos pagal KPP priemonę bus renkamos elektroniniu būdu, naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema ŽŪMIS (www.zumis.lt), nuorodą rasite čia.

Taip pat paraiškos bus priimamos NMA teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Informaciją apie paraiškų teikimo būdus teritoriniuose NMA padaliniuose karantino metu rasite šiame straipsnyje bei kvietime teikti paraiškas.

Jums reikalingas namo stogas ar fasadas?
Suteiksime NEMOKAMĄ konsultaciją telefonu.

Įveskite žemiau esančiuose laukeliuose telefono numerį ir miestą. Mūsų vadybininkai jums paskambins ir atsakys į visus rūpimus klausimus.