Stogo kopėčios

Aprašymas

Naudojimo instrukcija
Stogo kopėčios suprojektuotos ir pagamintos laikantis visų EN 12951 standarto 2 klasės salygų ir pilnai atitinka visus šio standarto reikalavimus.
Jei stogo kopėčios įrengtos vadovaujantis šia naudojimosi instrukcija, o grebėstai pagaminti iš ne mažesnių nei 28x100 mm matmenų kokybiškos medienos, tai šias kopėčias galima naudoti kaip saugos diržo tvirtinimo tašką. Stogo kopėčias galima montuoti ir ant stogų su 22x100 mm grebėstais, tačiau tokiu atveju, kaip saugos diržo tvirtinimo taško šių kopėčių naudoti nebegalima.

DĖMESIO: Draudžiama saugos diržą tvirtinti prie kojelių ar kitų tvirtinimo detalių!

Montavimo vietos parinkimas
Visų pastatų stogus reikia periodiškai tikrinti bei prižiūrėti. Ant stogų, kurių nuolydis didesnis nei 1:8 (7º), turi būti įrengti saugūs takeliai. Jei stogo nuolydis didesnis nei 1:1,5 (34º), turi būti įrengti stogo tilteliai. Stogo kopėčios tvirtinamos po kraigu. Išimtinais atvejais, stogo kopėčios gali būti tvirtinamos prie stogo plokštumos.

Montavimas ant profilinių stogo dangų
Ant žemės pasiruoškite reikiamo ilgio kopėčias. Kopėčių galai pagaminti taip, kad galima būtų jas prailginti prijungiant reikiamą kiekį dalių. Dalių sujungimams naudokite varžtus M8x40 su veržlėmis. Nuo viršutinės kopėčių dalies rankiniu metalo pjūkleliu nupjaukite nereikalingą kopėčių dalį.
Jei stogo kopėčių ilgis yra didesnis nei 6 m, patartina viršutinę kopėčių dalį pritvirtinti prie stogo dar prieš sujungiant ją su kitomis dalimis.
Plastikines kojeles pritvirtinkite dar ant žemės, išlaikydami 1,5…2 m atstumus viena nuo kitos. Kadangi plastikinės kojelės nėra simetriškos formos, pirmiausiai montavimo vietoje patikrinkite, kaip jos geriau tinka konkrečiam stogo profiliui. Į kojeles įstatykite sraigtus 5x60mm, bet kol kas jų pilnai nepriveržkite. Naudodami U formos varžtus, prie viršutinių skersinių (ties centru) pritvirtinkite viršutinio tvirtinimo detalę KTYK, tvirtai priveržkite M8 veržlėmis. U formos varžtų galai turi būti nukreipti į stogą. Uždėkite kopėčias ir pritvirtinkite jų viršutinio tvirtinimo detalę
- po kraigu: prie grebėsto trimis LVI 7x50 mm sraigtais.
- ant stogo šlaito: trimis LVI sraigtais prie grebėsto arba kitų medinių nešančiųjų stogo konstrukcijų; šiuo atveju sandarumui užtikrinti naudokite gumines Ø28x5 mm tarpines.

DĖMESIO! Tvirtinimo sraigtus įsukite ne mažesniu kaip 15 mm atstumu nuo grebėsto krašto. Pareguliuokite kojelių padėtį taip, kad jos pilnai remtųsi į grebėstus, pilnai priveržkite kojelių fiksavimo sraigtus.Prie apatinio kopėčių skersinio M8x30 mm varžtais su veržlėmis pritvirtinkite apatinio tvirtinimo detalę KTAK bei kraštuose prisukite ją prie grebėsto LVI 7x50 mm sraigtais.Jei stogo kopėčios montuojamos kartu su sieninėmis kopėčiomis, apatinę stogo kopėčių dalį reikia sujungti su sieninių kopėčių turėklais naudojant U formos kabes bei M8x40 varžtus (įeina į sieninių kopėčių RSLFS komplektą).

Montavimas ant Classic ar kitų falcinių stogų
Ant žemės pasiruoškite reikiamo ilgio kopėčias. Kopėčių galai pagaminti taip, kad galima būtų jas prailginti prijungiant reikiamą kiekį dalių. Dalių sujungimams naudokite varžtus M8x40 su veržlėmis. Nuo viršutinės kopėčių dalies rankiniu metalo pjūkleliu nupjaukite nereikalingą kopėčių dalį.
Jei stogo kopėčių ilgis yra didesnis nei 6 m, patartina viršutinę kopėčių dalį pritvirtinti prie stogo dar prieš sujungiant ją su kitomis dalimis. Plastikines kojeles pritvirtinkite dar ant žemės, išlaikydami 1,5…2 m atstumus viena nuo kitos. Į kojeles įstatykite sraigtus 5x60mm, bet kol kas jų pilnai nepriveržkite. Į centrinio tvirtinimo detales įstatykite falco užspaudimo detales su varžtais M8x40 ir veržlėmis, bet jų nepriveržkite. Naudodami U formos varžtus, prie viršutinių ir apatinių skersinių (ties centru) pritvirtinkite centrinio tvirtinimo detales, tvirtai priveržkite M8 veržlėmis. U formos varžtų galai turi būti nukreipti į stogą. Centrinio tvirtinimo detalės vieta falco atžvilgiu – pavaizduota paveikslėlyje. Uždėkite kopėčias ant stogo reikalingoje vietoje. Užverž-kite prispaudimo prie falco varžtų veržles. Pareguliuokite kojelių padėtį taip, kad jos pilnai remtųsi į grebėstus, pilnai privežkite kojelių fiksavimo sraigtus. Jei stogo kopėčios montuojamos kartu su sieninėmis kopėčiomis, apatinę stogo kopėčių dalį reikia sujungti su sieninių kopėčių turėklais naudojant U formos kabes bei M8x40 varžtus (įeina į sieninių kopėčių RSLFS komplektą).

Stogo kopėčios

×
×